„Wykonanie dokumentacji projektowej” (wygasły...)

Gmina Wołczyn zaprasza do składania ofert na zadanie pn.  „Wykonanie dokumentacji projektowej”. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie ścieżki rowerowej Wołczyn – Gierałcice – Wąsice – Brynica - Wołczyn oraz parkingów Park & Ride i Bike & Ride.


Projekt pn: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych
Umowa Nr RPOP.03.01.01-16-0004/16-00

powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 13.07.2018
Opublikowana przez Joanna Staszków dnia 13.07.2018. Wygasa 03.08.2018. Odsłon 166, Wersja 1
Początek strony