Informacja dla mieszkańca

Nowy system    

GOSPODARKA ODPADAMI 

 

 NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI OBOWIĄZUJĄCY

OD 1 STYCZNIA 2018 roku! - poznaj zasady

 

 

 

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Wołczyn

w miesiącach styczeń-grudzień 2018 r.

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów wiejskich na Rok 2018

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z domków jednorodzinnych w mieście Wołczyn na  Rok 2018

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków wielorodzinych do 2 pięter na terenie miasta Wołczyn na  Rok 2018

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków wielorodzinych 3-4 piętrowych na terenie miasta Wołczyn na  Rok 2018

Dodatkowy odbiór wielkogabarytów

 

  

 

Podstawowe zasady nowego systemu gospodarowania odpadami

Osiągnięte poziomy odzysku

Zapobieganie powstawania odpadów

 

   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
   Dodatkowe usługi świadczone w ramach wnoszonej opłaty 
   Jak prawidłowo segregować odpady
   Deklaracja o wysokości opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi
   Uchwała w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów,
wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
   Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
   Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
  Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

 

Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fioncek dnia 26.03.2015
Opublikowana przez Joanna Ptak dnia 21.12.2017. Odsłon 2156, Wersja 34drukuj
Wersja : lewy  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  z 42  prawy
Początek strony