Projekty Uchwał 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: I/1/1, Z dnia: 22.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2011 , wersja 1
Numer: II/2/2, Z dnia: 22.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa
Załączniki:
zarz_wyborow_soltysa.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2011 , wersja 1
Numer: III/3/2015, Z dnia: 23.01.2015, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Załączniki:
mpz_wierzbicadolna.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2015 , wersja 1
Numer: III/3/2015, Z dnia: 23.01.2015, Zmieniana:  
w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą  środków komunikacji elektronicznej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2015 , wersja 1
Numer: III/3/2015, Z dnia: 23.01.2015, Zmieniana:  
w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
opzzata targowa.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2015 , wersja 1
Numer: III/3/2015, Z dnia: 23.01.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
Załączniki:
zmiany w budz
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2015 , wersja 1
Numer: III/3/3, Z dnia: 22.08.2011, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Gmin Sląska Opolskiego w Opolu

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2011 , wersja 2
Numer: III/3/2015, Z dnia: 23.01.2015, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i członków rad sołeckich
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2015 , wersja 1
Numer: III/3/2015, Z dnia: 23.01.2015, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarzy komunalnych w Wołczynie
Załączniki:
oplaty cmentarne.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2015 , wersja 1
Numer: III/3/2015, Z dnia: 23.01.2015, Zmieniana:  
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Wołczyn
Załączniki:
sprawienia pogrzebu.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2015 , wersja 1
Numer: III/3/2015, Z dnia: 23.01.2015, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2015 , wersja 1
Numer: IV/4/2015, Z dnia: 17.02.2015, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zwierzaki.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.02.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2015 , wersja 1
Numer: IV/4/2015, Z dnia: 17.02.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
zmiany w budzecie.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.02.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2015 , wersja 1
Numer: IV/4/2015, Z dnia: 17.02.2015, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn
Załączniki:
taryfy.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.02.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2015 , wersja 1
Numer: IV/4/2015, Z dnia: 17.02.2015, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
Załączniki:
przydomowe.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.02.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 34  prawy
Początek strony