Zarządzenia Kierownika Urzędu 2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 11/2014, Z dnia: 03.03.2014

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych i wewnętrznych tłuczniem na terenie gminy Wołczyn"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.03.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.03.2014 , wersja 1

Numer: 9/2014, Z dnia: 27.02.2014

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia miejsc z przeznaczeniem do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.
Załączniki:
zarz_9.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2014 , wersja 1

Numer: 7/2014, Z dnia: 19.02.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
zarz_7.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.02.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.02.2014 , wersja 1

Numer: 6/2014, Z dnia: 07.02.2014

, Zmieniana:  
W sprawie planu inwentaryzacji metodą spisu z natury na rok 2014 r.

 

Załączniki:
zarz_6.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.02.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.02.2014 , wersja 1

Numer: 5/2014, Z dnia: 06.02.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
zarz_5.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.02.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.02.2014 , wersja 1

Numer: 4/2014, Z dnia: 06.02.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki".
Załączniki:
zarz_4.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.02.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.02.2014 , wersja 1

Numer: 3/2014, Z dnia: 31.01.2014

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.02.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.02.2014 , wersja 1

Numer: 2/2014, Z dnia: 22.01.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2014 r.
Załączniki:
zarz_2.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.01.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.01.2014 , wersja 1

Numer: 1/2014, Z dnia: 15.01.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.01.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.01.2014 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony