Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 17/2015, Z dnia: 28.04.2015, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2015 , wersja 1
Numer: 18/2015, Z dnia: 28.04.2015, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 450 000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2015 , wersja 1
Numer: 15/2015, Z dnia: 23.04.2015, Zmieniana:  
W sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.04.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.04.2015 , wersja 1
Numer: 16/2015, Z dnia: 23.04.2015, Zmieniana:  
W sprawie operatorów ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Załączniki:
zarz_operatorzy.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.04.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.04.2015 , wersja 1
Numer: 14/2015, Z dnia: 02.04.2015, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.04.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.04.2015 , wersja 1
Numer: 13/2015, Z dnia: 30.03.2015, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą" Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych - Etap II".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2015 , wersja 1
Numer: 12/2015, Z dnia: 24.03.2015, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny kompletności wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wołczyn.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.03.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.03.2015 , wersja 1
Numer: 11/2015, Z dnia: 17.03.2015, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.03.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.03.2015 , wersja 1
Numer: 10/2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2011 Burmistrza Wołczyna z dnia 3 stycznia 2011 roku dotyczącego kwot ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.03.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.03.2015 , wersja 2
Numer: 9/2015, Z dnia: 11.03.2015, Zmieniana:  
W sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.03.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.03.2015 , wersja 1
Numer: 8/2015, Z dnia: 02.03.2015, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zm_02.03.2015.doc
Informacja wytworzona przez dnia 03.03.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.06.2015 , wersja 2
Numer: 7/2015, Z dnia: 24.02.2015, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.02.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.02.2015 , wersja 1
Numer: 6/2015, Z dnia: 23.02.2015, Zmieniana:  
W sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_6.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2015 , wersja 1
Numer: 5/2015, Z dnia: 17.02.2015, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zm_17.02.2015.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2015 , wersja 1
Numer: 4/2015, Z dnia: 23.01.2015, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielnie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2015 r.
Załączniki:
zarz_4.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.01.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.09.2015 , wersja 2
 1 2 3 4 
Początek strony