Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 34/2015, Z dnia: 15.09.2015, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont drogi ul. K. Miarki w Wołczynie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.09.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.09.2015 , wersja 4
Numer: 33/2015, Z dnia: 14.09.2015, Zmieniana:  
W sprawie norm zużycia paliwa dla nowego samochodu pożarniczego marki MAN TGM 18.340 4x4 BB.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.09.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.09.2015 , wersja 3
Numer: 32/2015, Z dnia: 10.09.2015, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Załączniki:
zarz_32.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.09.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.09.2015 , wersja 2
Numer: 31/2015, Z dnia: 21.08.2015, Zmieniana:  
W sprawie powołania operatorów ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.08.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.09.2015 , wersja 2
Numer: 30/2015, Z dnia: 30.07.2015, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół - zakup szklonych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.07.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.07.2015 , wersja 1
Numer: 29/2015, Z dnia: 23.07.2015, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji zabezpieczenia budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.12.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.12.2015 , wersja 1
Numer: 28/2015, Z dnia: 21.07.2015, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód powstałych wskutek wystąpienia na terenie Gminy Wołczyn zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.07.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.09.2015 , wersja 2
Numer: 27/2015, Z dnia: 10.07.2015, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.07.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.09.2015 , wersja 2
Numer: 25/2015, Z dnia: 01.07.2015, Zmieniana:  
W sprawie przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Wołczyna w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie opolskim.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.07.2015 , wersja 1
Numer: 26/2015, Z dnia: 01.07.2015, Zmieniana:  
W sprawie powołania Administratora Sytemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.07.2015 , wersja 1
Numer: 24/2015, Z dnia: 30.06.2015, Zmieniana:  
W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.07.2015 , wersja 1
Numer: 23/2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno - przemysłowych w miejscowości Gierałcice - droga gminna nr 100403 O - etap I"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.06.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.06.2015 , wersja 1
Numer: 22/2015, Z dnia: 29.05.2015, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie do wydawania Kart Dużej Rodziny lub wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub wydawania decyzji administracyjnych w przypadku stwierdzenia prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.05.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.06.2015 , wersja 1
Numer: 19/2015, Z dnia: 18.05.2015, Zmieniana:  
W sprawie zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_19.doc
Informacja wytworzona przez dnia 18.05.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.05.2015 , wersja 2
Numer: 20/2015, Z dnia: 18.05.2015, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.05.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.09.2015 , wersja 3
 1 2 3 4 
Początek strony