Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 38/2015, Z dnia: 05.10.2015, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno - przemysłowych w miejscowości Gierałcice - droga gminna nr 100403 O- etap II"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.10.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.10.2015 , wersja 1
Numer: 49/2015, Z dnia: 28.12.2015, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.12.2015 , wersja 1
Numer: 45/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  
W sprawie Planu organizacji zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wołczyn.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.11.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.11.2015 , wersja 1
Numer: 48/2015, Z dnia: 19.12.2015, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.12.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.12.2015 , wersja 1
Numer: 6/2015, Z dnia: 23.02.2015, Zmieniana:  
W sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_6.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2015 , wersja 1
Numer: 17/2015, Z dnia: 28.04.2015, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2015 , wersja 1
Numer: 15/2015, Z dnia: 23.04.2015, Zmieniana:  
W sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.04.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.04.2015 , wersja 1
Numer: 10/2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2011 Burmistrza Wołczyna z dnia 3 stycznia 2011 roku dotyczącego kwot ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.03.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.03.2015 , wersja 2
Numer: 9/2015, Z dnia: 11.03.2015, Zmieniana:  
W sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.03.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.03.2015 , wersja 1
Numer: 30/2015, Z dnia: 30.07.2015, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół - zakup szklonych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.07.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.07.2015 , wersja 1
Numer: 3/2015, Z dnia: 13.01.2015, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2014 Burmistrza Wołczyna z dnia 20 sierpnia 2014 roku dotyczącego norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki FORD Tourneo Courier.
Załączniki:
zarz_3.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2015 , wersja 1
Numer: 25/2015, Z dnia: 01.07.2015, Zmieniana:  
W sprawie przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Wołczyna w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie opolskim.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.07.2015 , wersja 1
Numer: 13/2015, Z dnia: 30.03.2015, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą" Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych - Etap II".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2015 , wersja 1
Numer: 44/2015, Z dnia: 26.10.2015, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji uzupełniającej z budżetu gminy na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2015 r.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.10.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.10.2015 , wersja 1
Numer: 11/2015, Z dnia: 17.03.2015, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.03.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.03.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony