Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXVII/309/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXI/248/2009 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Załączniki:
uchw_309.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/308/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury
Załączniki:
uchw_308.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/305/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. - Niepublicznego Zakładu Zdrowotnego w Kluczborku
Załączniki:
uchw_305.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/316/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_316.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/317/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_317.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/312/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
Załączniki:
uchw_312.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/315/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_315.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/314/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_314.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/306/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Wołczyn do stanu faktycznego
Załączniki:
uchw_306.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/310/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/304/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołczyna za 2009 r.

Załączniki:
uchw_304.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/311/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia osób do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej
Załączniki:
uchw_311.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/313/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_313.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 2

Numer: XXXVI/303/2010, Z dnia: 24.03.2010

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Wzrost kompetencji życiowch i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie".
Załączniki:
uchw_303.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2010 , wersja 1

Numer: XXXVI/298/2010, Z dnia: 24.03.2010

, Zmieniana: XXXIV/289/2009
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 24  prawy
Początek strony