O B W I E S Z C Z E N I E (wygasły...)

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Wołczyna

z dnia 5 września 2011r.

 

         Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 ze zm.
 z 2011 r.: Dz.U. Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889) w związku z Uchwałą Nr XLII/285/2002 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Wołczyn na obwody głosowania w związku z wyborami do Rady Miejskiej w Wołczynie (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2002r. Nr 81 poz. 1108) i Uchwałą Nr XLIII/290/2002 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie zmiany podziału gminy Wołczyn na obwody głosowania w związku z wyborami do Rady Miejskiej w Wołczynie (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2002r. Nr 81 poz. 1110), a także Uchwałą  Nr XXVII/222/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Wołczyn do stanu faktycznego (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2009r. Nr 28 poz. 495) oraz  Zarządzenia Nr 128/2011 Burmistrza Wołczyna z dnia 5 września 2011 r. w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. i Zarządzenia Nr  127/2011 Burmistrza Wołczyna z dnia 5 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego -  podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.  


powrót...
Załączniki:
Obwieszczenie_doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.09.2011
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.09.2011. Wygasa 27.09.2011. Odsłon 1734
Początek strony