INFORMACJA (wygasły...)

 

 

Zarządzenie Nr 133/2011

Burmistrza Wołczyna  

z dnia 19 września 2011 r.

 

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 ze zm. z 2011 r.: Dz.U. Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889)

 § 1.

 W związku w wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w następujących składach osobowych:

 

 Obwodowa komisja wyborcza Nr 1 z siedzibą w Wołczyńskim Ośrodku Kultury, ul. Opolska 2, Wołczyn

 1. Łuczek Waldemar - zam. Wołczyn,
 2. Wosik Łucja - zam. Wołczyn,
 3. Gałuszka Halina - zam. Wołczyn,
 4. Romańczyk Małgorzata - zam. Wołczyn,
 5. Polus Magdalena - zam. Wołczyn,
 6. Polanowski Sebastian - zam. Wołczyn,
 7. Góral Magdalena - zam. Wołczyn
 8. Uma Elżbieta - zam. Wołczyn,
 9. Matkowska Agnieszka  - zam. Szymonków,

 Obwodowa komisja wyborcza Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Sienkiewicza 4, Wołczyn

 

 1. Zawadzka Beata - zam. Wołczyn,
 2. Wojtyszyn Czesława - zam. Wołczyn,
 3. Ryszka Mariusz - zam. Gierałcice,
 4. Sarnowska Leokadia - zam. Wołczyn,
 5. Bryja Stanisława - zam. Wołczyn,
 6. Muzyka Renata - zam. Wołczyn,
 7. Góral Maria - zam. Wołczyn,
 8. Walczak Anna - zam. Wołczyn,
 9. Lachowicz Witold - zam. Wołczyn,

 

Obwodowa komisja wyborcza Nr 3 z siedzibą w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Rzeczna 3, Wołczyn

 

 1. Manowita Małgorzata - zam. Wołczyn,
 2. Relich Kazimiera - zam. Wołczyn,
 3. Kania Bolesław - zam. Wołczyn,
 4. Wąsik Alicja - zam. Wołczyn,
 5. Drobina Bożena - zam. Wołczyn,
 6. Słomka Wojciech - zam. Wołczyn,
 7. Kolankiewicz Elżbieta - zam. Wołczyn,
 8. Ossolińska - Staszewska Magdalena - zam. Wołczyn,
 9. Fic Grażyna - zam. Wołczyn,

 Obwodowa komisja wyborcza Nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej, Wierzbica Górna 39A,

 

 1. Siudak - Juszczak Dagmara - zam. Wołczyn,
 2. Czekała Genowefa - zam. Wołczyn,
 3. Konieczny Marek - zam. Ligota Wołczyńska,
 4. Grzech Piotr - zam. Wołczyn,
 5. Łabędzka Aleksandra - zam. Wierzbica Górna,
 6. Matuszewska Iwona - zam. Wierzbica Górna,
 7. Kozieł Anna - zam. Wierzbica Dolna,
 8. Wilczek Dariusz - zam. Wierzbica Górna,
 9. Czernik Lesław - zam. Wołczyn,

 

Obwodowa komisja wyborcza Nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej, ul. Główna 31, Komorzno  

 

 1. Szulc Anna - zam. Krzywiczyny,
 2. Stojanowski Marcin - zam. Wołczyn,
 3. Bezubka Dorota - zam. Bruny,
 4. Wrzesiński Tadeusz - zam. Wołczyn,
 5. Kołosowska Weronika - zam. Wierzbica Dolna,
 6. Mierzchała Aleksandra - zam. Bruny,
 7. Zaremba - Szymała Marta - zam. Komorzno,
 8. Sadowski Dawid - zam. Wołczyn,
 9. Bzowa Małgorzata - zam. Komorzno,

 

Obwodowa komisja wyborcza Nr 6 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej, Wołczyńska 41, Krzywiczyny

 

 1. Domino Aleksandra - zam. Krzywiczyny,
 2. Wysoczańska Jolanta - zam. Krzywiczyny,
 3. Antkowiak Waldemar - zam. Krzywiczyny,
 4. Szczepanowski Tomasz - zam. Wołczyn,
 5. Cynalewska Iwona - zam. Wierzbica Dolna,
 6. Augustowicz Małgorzata - zam. Gierałcice,
 7. Rudnicka - Banaś Izabela - zam. Komorzno,
 8. Idzik Arkadiusz - zam. Wołczyn,
 9. Maliński Andrzej - zam. Wołczyn,

 

Obwodowa komisja wyborcza Nr 7 z siedzibą w Szkole Podstawowej, Wołczyńska 3, Szymonków

 

 1. Kucińska Magdalena - zam. Wołczyn,
 2. Margoś Katarzyna - zam. Szymonków,
 3. Bogdanowicz Paulina - zam. Wierzbica Dolna,
 4. Karasiewicz Zofia - zam. Wołczyn,
 5. Łaskawski Janusz - zam. Szymonków,
 6. Medyński Maciej - zam. Wołczyn,
 7. Cipiszewska Małgorzata - zam. Wołczyn,
 8. Hajnisz Helena - zam. Wierzbica Dolna,
 9. Domagała Eulalia - zam. Wołczyn,

 

Obwodowa komisja wyborcza Nr 8 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej, Wierzbica Dolna 26,

 

 1. Lech Karolina - zam. Wierzbica Dolna,
 2. Margoś Tomasz - zam. Szymonków,
 3. Dziobiak Małgorzata - zam. Wierzbica Górna,
 4. Kanecka Danuta - zam. Wierzbica Dolna,
 5. Rajmer Emilia - zam. Wołczyn,
 6. Wojtyszyn Katarzyna - zam. Wołczyn,
 7. Kołodziejczyk Joanna - zam. Świniary Wielkie,
 8. Kowalik Przemysław - zam. Wierzbica Dolna,
 9. Kowalik Jolanta - zam. Wierzbica Dolna,

 

Obwodowa komisja wyborcza Nr 9 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej, Ligota Wołczyńska 25A,

 1. Pacholik Adam - zam. Wąsice,
 2. Stojanowska Irena - zam. Wołczyn,
 3. Antkowiak Paulina - zam. Krzywiczyny,
 4. Kiepura Ewa - zam. Wołczyn,
 5. Śpiewak Joanna - zam. Wołczyn,
 6. Pinkowska Anna - zam. Wołczyn,
 7. Musiałek Sylwester - zam. Wołczyn,
 8. Księżyk Danuta - zam. Wołczyn,
 9. Walczak Regina - zam. Wołczyn,

 

Obwodowa komisja wyborcza Nr 10 z siedzibą w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Opolska 36, Gierałcice


 1. Michułka Ewa - zam. Wołczyn,
 2. Radczak Stanisława - zam. Markotów Duży,
 3. Warzecha Anna - zam. Wołczyn,
 4. Grzech Ewa - zam. Wołczyn,
 5. Łabędzka Wiesława - zam. Wołczyn,
 6. Zabłocka Magdalena - zam. Wołczyn,
 7. Świlak Patrycja - zam. Wołczyn,
 8. Ciongiel Marlena - zam. Wołczyn,
 9. Nylec Jarosław - zam. Wołczyn,

Obwodowa komisja wyborcza Nr 11 z siedzibą w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej, ul. Główna 14A, Wąsice

 

 1. Pacholik Anna - zam. Wąsice,
 2. Lech Mariusz - zam. Wierzbica Dolna,
 3. Adaszyński Ryszard - zam. Krzywiczyny,
 4. Gajewska Alina - zam. Wołczyn,
 5. Warzecha Natalia - zam. Wierzbica Górna,
 6. Bednarska Beata - zam. Wąsice,
 7. Karasiewicz Danuta - zam. Wołczyn,
 8. Olejnik Tomasz - zam. Wołczyn,
 9. Maszkowski Krzysztof - zam. Wołczyn,

 

Obwodowa komisja wyborcza Nr 12 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej, Wierzchy 76,

 

 1. Bednarek Barbara - zam. Wołczyn,
 2. Tomala Małgorzata - zam. Wąsice,
 3. Bulak Angelika - zam. Wierzchy,
 4. Sarnowski Marek - zam. Wołczyn,
 5. Piątek Justyna - zam. Wierzbica Dolna,
 6. Pijanowska Marta - zam. Wołczyn,
 7. Karasiewicz Bogusław - zam. Wołczyn,
 8. Wochnik Joanna - zam. Wierzchy,
 9. Dłubak Marcin - zam. Wołczyn

 

Obwodowa komisja wyborcza Nr 13 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej, Brzezinki 25,

 

 1. Bieniosek Danuta - zam. Wołczyn,
 2. Szczurowski Władysław - zam. Wołczyn,
 3. Wąsik Krzysztof - zam. Wołczyn,
 4. Brożek Elżbieta - zam. Wołczyn,
 5. Koźbiał Katarzyna - zam. Wołczyn,
 6. Zabłocka Edyta - zam. Wołczyn,
 7. Gromala Beata - zam. Rożnów,
 8. Lech Dariusz - zam. Komorzno,
 9. Majcherska Grażyna - zam. Wołczyn,

 

Obwodowa komisja wyborcza Nr 14 z siedzibą w Szkole Podstawowej, ul. Wołczyńska 23, Skałągi

 

 1. Widerska Joanna - zam. Wołczyn,
 2. Domagała Michał - zam. Wołczyn,
 3. Sadowska Barbara - zam. Skałągi,
 4. Sroka Sabina - zam. Wołczyn,
 5. Polus Alicja - zam. Wołczyn,
 6. Sadowski Dariusz - zam. Skałągi,
 7. Janowska Gabriela - zam. Skałągi,
 8. Wiśniewska Katarzyna - zam. Skałągi,
 9. Łacina Małgorzata - zam. Skałągi,

Obwodowa komisja wyborcza Nr 15 z siedzibą w budynku byłej Szkoły Podstawowej, Rożnów 1,

 

 1. Habrajski Romuald - zam. Wołczyn,
 2. Muzyka Andrzej - zam. Wołczyn,
 3. Mendel Wojciech - zam. Rożnów,
 4. Wrzesiński Tomasz - zam. Wołczyn,
 5. Kowalik Łukasz - zam. Wierzbica Dolna,
 6. Polus Monika - zam. Wołczyn,
 7. Podkanowicz Agnieszka - zam. Rożnów,
 8. Bubel Iwona - zam. Wierzbica Górna,
 9. Szlachta Danuta  - zam. Wołczyn.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w miejscach ogólnie dostępnych.

 

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 20.09.2011
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.09.2011. Wygasa 11.10.2011. Odsłon 1734
Początek strony