Informacja o dofinansowaniu

 

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie:
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn - nabór w roku 2018"

 

W ramach naboru w roku 2018 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania opadów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, Gmina Wołczyn otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn - nabór  w roku 2018". 

Całkowity planowany koszt realizacji zadania, zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW w dniu 17 sierpnia 2018r. umową, wynosi 6026,67 zł.

 • 85% kosztów kwalifikowanych pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - kwota 6026,67 zł

 • pozostała część zadania (15%) to udział własny dotowanego.

 

 

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie:
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn - VIII nabór"

 

W ramach VIII naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania opadów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, Gmina Wołczyn otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn - VIII nabór". 

Całkowity planowany koszt realizacji zadania, zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW w dniu 17 sierpnia 2017r. umową, wynosi 8462,64 zł.

 • 85% kosztów kwalifikowanych pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - kwota 8462,64 zł

 • pozostała część zadania (15%) to udział własny dotowanego.

  

 

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie:
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn - VII nabór"

 

W ramach VII naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania opadów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, Gmina Wołczyn otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn - VII nabór". 

Całkowity planowany koszt realizacji zadania, zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW w dniu 19 lipca 2016r. umową, wynosi 15171,36 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi:

 

 • 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie - kwota 7585,68 zł,

 • 35% kosztów kwalifikowanych pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - kwota 5309,98 zł

 • pozostała część tj. zł to udział własny dotowanego.

  

 

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie:
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn - VI nabór"

 

W ramach VI naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania opadów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, Gmina Wołczyn otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn - VI nabór".

 

Całkowity planowany koszt realizacji zadania, zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW w dniu 9 lipca 2015r. umową, wynosi 13562,19  zł, z czego kwota dofinansowania wynosi:

 

 • 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie - kwota 7977,76 zł,

 • 35% kosztów kwalifikowanych pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - kwota 5584,43

 • pozostała część tj. zł to udział własny dotowanego.

 

 

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie:
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn - V nabór"

W ramach V naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania opadów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, Gmina Wołczyn otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn - V nabór".

Całkowity planowany koszt realizacji zadania, zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW Nr 66/2014/G-63/OZ-ZOA/D w dniu 15 lipca 2014r. umową, wynosi 29980,28 , z czego kwota dofinansowania wynosi:

 • 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie - kwota 14 990,14 zł,
 • 35% kosztów kwalifikowanych pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - kwota 10 493,10 zł
 • pozostała część tj. 4 497,04 zł to udział własny dotowanego.

 

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie:
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn - IV nabór"

W ramach IV naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania opadów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, Gmina Wołczyn otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn - IV nabór".

Całkowity planowany koszt realizacji zadania, zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW w dniu 22 sierpnia 2013r. umową, wynosi 54 200,45 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi:

 • 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie - kwota 27 100,22 zł,
 • 35% kosztów kwalifikowanych pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - kwota 18 970,16 zł
 • pozostała część tj. 8 130,07 zł to udział własny dotowanego.
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fioncek dnia 24.08.2017
Opublikowana przez Joanna Ptak dnia 05.10.2018. Odsłon 1164, Wersja 9drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony