Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Uzupełnienie
Składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Wierzchach.
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2007 Utworzono: 10.10.2007
Odwołanie członków obwodowych komisji wyborczych
Zarządzeniem Burmistrza Wołczyna dokonano odwołania członków obwodowych komisji wyborczych.
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2007 Utworzono: 09.10.2007
Uzupełnienie składu Obwodowych komisji wyborczych
Zarządzeniem Burmistrza uzupełniono skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Wierzchach.
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2007 Utworzono: 03.10.2007
Odwołnie członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzeniem Burmistrza Wołczyna odwołano członków obwodowych komisji wyborczych.
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2007 Utworzono: 03.10.2007
Obwodowe Komisje Wyborcze
Zarządzeniem Burmistrza Wołczyna z dnia 25 września 2007r. powołano Obwodowe Komisje Wyborcze
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2007 Utworzono: 26.09.2007
Obwieszczenie
Burmistrza Wołczyna o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 21 października 2007r.
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2007 Utworzono: 17.09.2007
Informacja
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu i do Senatu,zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

więcej...
Aktualizacja: 17.09.2007 Utworzono: 17.09.2007
Informacja
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu i do Senatu,
zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

więcej...
Aktualizacja: 17.09.2007 Utworzono: 17.09.2007
Postanowienie Prezydenta
W sprawie zarządzenia wyborów do Semu i Senatu Rzeczpospoiltej Polskiej
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2007 Utworzono: 12.09.2007
Powoływanie obwodowych komisji wyborczych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8.08.2001r.(Dz.U. z 2001r. Nr 84 poz.921 ze zmianami) określa sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2007 Utworzono: 12.09.2007
Obwieszczenie
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 września 2007 r.

więcej...
Aktualizacja: 12.09.2007 Utworzono: 12.09.2007

aktualne... Początek strony