Majątek Spółki

 

      

 

   

Bieżące informacje na temat majątku Spółki (aktywa trwałe, aktywa obrotowe, dochody i straty, dysponowanie

dochodami i sposoby pokrywania strat) są ujęte w dokumentach finansowych przekazanych do Krajowego

Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie wpisano do rejestru

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

pod nr KRS : 0000143744

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 23.08.2022 13:58
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 23.08.2022 13:58. Odsłon 5993, Wersja 26