Majątek Spółki

 

      

 

       MAJĄTEK SPÓŁKI

 

Aktywa Spółki na 31.12.2017 wynoszą  796.681,90 PLN w tym:

 

I.Rzeczowe aktywa trwałe                                                     -        203.841,44PLN 

1.Środki trwałe                                                                     -       203.841,44PLN

a)   grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     -         59.350,13PLN

b)   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej           -         36.598,29PLN

c)   urządzenia techniczne i maszyny                                      -         45.285,14PLN

d)   środki transportu                                                            -         62.607,88PLN

 

                                                                        

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 24.05.2017
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 22.05.2019. Odsłon 1389, Wersja 20drukuj
Wersja : lewy  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Początek strony