Majątek Spółki

 

      

 

       MAJĄTEK SPÓŁKI

 

Aktywa Spółki na 31.12.2012  wynoszą  784.951,18 PLN w tym:

 

I.Rzeczowe aktywa trwałe                                                   -        168.172,12PLN 

1.Środki trwałe                                                                  -          162.453,47PLN

a)   grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     -         71.672,03PLN

b)   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         -            4.966,61PLN

c)   urządzenia techniczne i maszyny                                    -       45.158,51PLN

d)   środki transportu                                                          -       40.656,32PLN

2. Środki trwałe w budowie                                               -          5.718,65PLN

                                                                        

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 27.06.2013
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 27.06.2013. Odsłon 5995, Wersja 15drukuj
Wersja : lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  z 26  prawy
Początek strony