Majątek Spółki

 

      

 

       MAJĄTEK SPÓŁKI

 

Aktywa Spółki na 31.12.2011  wynoszą  865.600,54 PLN w tym:

 

I.Rzeczowe aktywa trwałe                                                   -        183.754,30PLN 

1.Środki trwałe                                                                  -          183.754,30PLN

a)   grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     -         74.136,41 PLN

b)   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         -            5.920,97  PLN

c)   urządzenia techniczne i maszyny                                    -       44.184,16 PLN

d)   środki transportu                                                          -       59.512,76 PLN

                                                                        

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 17.08.2012
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 17.08.2012. Odsłon 1389, Wersja 14drukuj
Wersja : lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  z 23  prawy
Początek strony