Majątek Spółki

 

      

 

       MAJĄTEK SPÓŁKI

 

Aktywa Spółki na 31.12.2010  wynoszą 1.301.669,59 PLN w tym:

 

I.Rzeczowe aktywa trwałe                                                   -        637.244,46PLN 

1.Środki trwałe                                                                  -       637.244,46PLN

a)   grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     -         76.600,79 PLN

b)   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         -        431.739,34  PLN

c)   urządzenia techniczne i maszyny                                    -       49.924,87 PLN

d)   środki transportu                                                          -       78.979,46 PLN

                                                                        

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 17.08.2012
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 17.08.2012. Odsłon 1409, Wersja 13drukuj
Wersja : lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  z 23  prawy
Początek strony