Majątek Spółki

 

      

 

       MAJĄTEK SPÓŁKI

 

Aktywa Spółki na 31.12.2009  wynoszą 1.477.110,11 PLN w tym:

 

I.Rzeczowe aktywa trwałe                                                   -        673.716,71PLN 

1.Środki trwałe                                                                  -       673.716,71PLN

a)   grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     -         79.065,17 PLN

b)   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         -        481.943,91  PLN

c)   urządzenia techniczne i maszyny                                    -       10.840,25 PLN

d)   środki transportu                                                          -      101.867,38 PLN

                                                                        

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 17.08.2012
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 17.08.2012. Odsłon 1402, Wersja 12drukuj
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  z 23  prawy
Początek strony