Majątek Spółki

 

      

 

       MAJĄTEK SPÓŁKI

 

Aktywa Spółki na 31.12.2008  wynoszą 1.566.545,34 PLN w tym:

 

I.Rzeczowe aktywa trwałe                                                   -        783.475,73PLN 

1.Środki trwałe                                                                  -       783.475,73 PLN

a)   grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     -         81.529,55 PLN

b)   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         -        563.802,91  PLN

c)   urządzenia techniczne i maszyny                                    -       17.464,06 PLN

d)   środki transportu                                                          -      120.679,21 PLN

                                                                        

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 21.10.2009
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 21.10.2009. Odsłon 1365, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  z 22  prawy
Początek strony