Nabór do projektu na 2009 rok (wygasły...)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. Karola Miarki 12, 46 - 250 Wołczyn, tel/fax 077 418 89 80

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie ogłasza nabór kandydatów do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie".

 

Osoby kwalifikujące się do wsparcia to osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, w wieku aktywności zawodowej, będące klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 15 osób, z którymi pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych, podpiszą kontrakty socjalne.

W ramach projektu realizowane będą działania o charakterze aktywizacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej w postaci bogatej oferty kursów, szkoleń i konsultacji w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych. Projekt obejmuje również pomoc psychologiczną i prawną. Uczestnikom szkoleń zapewnione zostanie wyżywienie oraz dowóz na miejsce szkolenia, a także w miarę potrzeb inne wsparcie konieczne do umożliwienia uczestnictwa w kursach, szkoleniach i konsultacjach.

W celu zgłoszenia się do projektu należy złożyć pisemne oświadczenie na udostępnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej druku (pokoje 1,2,3,4 lub 5). Zgłoszenia należy składać do 20.03.2009.

Ze zgłoszonych osób wyłonionych zostanie 15 osób, które podpiszą kontrakty socjalne i przystąpią do projektu. Stworzona zostanie również lista rezerwowa.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2009
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 12.07.2018. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 4450
Wersja : 1 2 
Początek strony