Zarządzenie Nr 390/2009 (wygasły...)

Zarządzenie Nr 390/2009
Burmistrza Wołczyna
z dnia 04 czerwca 2009r.

w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Wierzchach.


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004r. Nr 25 poz. 219, ze zmianami: z 2006r. Dz. U. Nr 218, poz. 1592; z 2007r. Dz. U. Nr 25 poz. 162 oraz Nr 112 poz. 766) w związku z art. 50 ust. 1 pkt 1 oraz art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2007r. Nr 190 poz. 1360, ze zmianami z: 2008r. Dz. U. Nr 171 poz. 1056) zarządza się co następuje:


§ 1.

W związku ze złożoną rezygnacją z członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej odwołuje się:
1)Dagmarę Siudak – Juszczak ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Wierzchach z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej.

§ 2.
Uzupełnia się skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Wierzchach z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej poprzez powołanie do jej składu pani Grażyny Majcherskiej jako osoby wskazanej przez Burmistrza Wołczyna.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w miejscach ogólnie dostępnych.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Bogusław Adaszyński


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.06.2009
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.06.2009. Wygasa 07.06.2009. Odsłon 2083
Początek strony