Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju spo

Zarządzenie nr 222/2020

Burmistrza Wołczyna

z dnia 18 lutego 2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wołczyn w roku 2020

 

 

Na podstawie § 9 punkt 1 Uchwały nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 21 lutego 2011 r., nr 16, poz. 194 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wołczyn w roku 2020.

2. Ustalam zakres danych niezbędnych do udzielenia w 2020 roku dotacji celowej na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu rozwoju sportu i wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w formie takiej dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2.

 

1. Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na realizację celu publicznego gminy z zakresu rozwoju sportu w terminie do dnia 04marca 2020 roku (środa) do godziny 15:30, w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, 46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wołczyn w roku 2020 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                             Burmistrz Wołczyna

                                                                                                                           mgr Jan Leszek Wiącek

Załączniki:
1. Zarządzenie nr 222/2020 Burmistrza Wołczyna z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wołczyn w roku 2020,
2. Wniosek o udzielenie dotacji na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku,
3. Ogłoszenie otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wołczyn w roku 2020.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 19.02.2020
Opublikowana przez Marcin Kaczmarczyk dnia 19.02.2020. Wygasa 11.03.2020. Odsłon 31593
Początek strony