Przetargi

Budowa kładki - pieszo-rolkowej w ramach zadania pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park P

Zamawiający, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa kładki pieszo – rolkowej” w
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2021 Utworzono: 21.01.2021

Zakup usług komunalnych

Gmina Wołczyn informuje o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 13, ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2021 Utworzono: 19.01.2021

Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Wołczyn informuje o unieważnieniu postępowania.
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2021 Utworzono: 19.01.2021

Kompleksowa termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

Aktualizacja z dnia 18.01.2021 r. Zamawiający w załączeniu publikuje zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2021 Utworzono: 08.12.2020

Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zamawiajacy publikuje pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego.
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2021 Utworzono: 08.01.2021

Budowa kładki pieszo-rolkowej w ramach zadania pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp publikuje informację na temat złożonych ofert w postępowaniu. Treść informacji w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2021 Utworzono: 07.01.2021

archiwum... Początek strony