OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU NA 2010 ROK (wygasły...)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. Karola Miarki 12, 46 - 250 Wołczyn, tel./fax 77 418 89 80

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU NA 2010 ROK

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie ogłasza nabór do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie".
W 2010 roku projekt zakłada udział 15 uczestników/uczestniczek w działaniach aktywizujących społecznie i zawodowo.
Uczestnikami projektu mogą być kobiety i mężczyźni spełniający następujące kryteria:
1. będący/e w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lat),
2. bezrobotni/e, zarejestrowani/e w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku,
3. korzystający/e ze świadczeń pomocy społecznej.
Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie (pokoje 1, 2, 3, 4 i 5) bądź do Biura Projektu (pokój 18).
Nabór do projektu na 2010 r. będzie trwał od 1 lutego 2010 r. do 19 marca 2010 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie przy ul. K. Miarki 12
Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje od realizatorów projektu.


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 01.02.2010
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 12.07.2018. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 1496
Wersja : 1 2 
Początek strony