O projekcie (wygasły...)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. Karola Miarki 12, 46 - 250 Wołczyn, tel./fax 77 418 89 80

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie już trzeci rok z rzędu aktywizuje swoich podopiecznych. Co roku rekrutowana jest nowa grupa docelowa, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z oferowanego wsparcia. Do końca 2009 roku udało się przeszkolić 36 osób i pozyskać 389 345,31 zł wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie" skierowany jest do 15 bezrobotnych osób (12 kobiet i 3 mężczyzn), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które są w wieku aktywności zawodowej, niemniej od dłuższego czasu pozostających bez zatrudnienia.
Celem ogólnym przedsięwzięcia jest zwiększenie motywacji klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie do działania mającego na celu ich zaistnienie na rynku pracy.
Przy realizacji działań wykorzystane zostaną narzędzia i instrumenty aktywnej integracji z zakresu:
1.  aktywizacji edukacyjnej m.in. „Pierwsza pomoc przedmedyczna", „Opiekun/opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego", „Tworzenie i pielęgnacja małych ogrodów";
2. aktywizacji społecznej m.in. „Kurs samoobrony", „Szkoła dla rodziców", konsultacje z psychologiem;
3. aktywizacji zawodowej m.in. konsultacje z doradcą zawodowym.
Uczestnicy projektu mają zapewniony dojazd na zajęcia, wyżywienie podczas zajęć oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy projektu otrzymają ponadto wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.
W ramach projektu, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie finansowane są dwa etaty: koordynatora projektu i pracownika socjalnego. Ponadto w realizację projektu zaangażowani są w różnym stopniu wszyscy pracownicy Ośrodka.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 21.05.2010
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 12.07.2018. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 1496
Wersja : 1 2 
Początek strony