Podpisanie aneksu do umowy ramowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. Karola Miarki 12, 46 - 250 Wołczyn, tel./fax 77 418 89 80

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Podpisanie aneksu do umowy ramowej projektu systemowego
pt. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie"

 

21 kwietnia 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie jako pierwszy w województwie opolskim podpisał aneks do umowy ramowej projektu systemowego pt. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Aneksowana umowa zawarta została pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu a Gminą Wołczyn w imieniu, której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie reprezentowaną przez Panią Agnieszkę Wilczek - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie na podstawie pełnomocnictwa.
Wartość projektu w 2010 roku wynosi 219 937,00 zł.,
1. dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 196 843,61 zł. - 89,50%,
w tym: płatność ze środków europejskich w kwocie 186 946,45 zł.; dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 9 897,16 zł.,
2. wkład własny 23 093,39 zł. - 10,50%,
w tym: budżet Gminy Wołczyn w kwocie 18 707,39 zł; Fundusz Pracy w kwocie 4 386,00 zł.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 22.04.2010
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 12.07.2018. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 1457
Wersja : 1 2 
Początek strony