Zarządzenia Kierownika Urzędu 2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.9.2023, Z dnia: 01.02.2023

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych w gminie Wołczyn"
Załączniki:
OR.120.9.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Weronika Löschner dnia 01.02.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.02.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.10.2023, Z dnia: 01.02.2023

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
OR.120.10.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.02.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.02.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.8.2023, Z dnia: 31.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
OR.120.8.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 31.01.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.01.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.7.2023, Z dnia: 30.01.2023

, Zmieniana:  
W sprawie planu inwentaryzacji przeprowadzanej metodą spisu z natury na rok 2023
Załączniki:
OR.120.7.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.01.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.02.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.5.2023, Z dnia: 25.01.2023

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Wołczyn"
Załączniki:
OR.120.5.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 25.01.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.01.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.4.2023, Z dnia: 24.01.2023

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny założonych ofert o udzielenie dotacji celowej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu
Załączniki:
OR.120.4.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 24.01.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.01.2023 , wersja 2

Numer: OR.120.3.2023, Z dnia: 18.01.2023

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
OR.120.3.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 18.01.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.01.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.2.2023, Z dnia: 13.01.2023

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
OR.120.2.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.01.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.01.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.1.2023, Z dnia: 05.01.2023

, Zmieniana:  
W sprawie określenia zasad zagospodarowania płyt betonowych w związku z przebudową i remontem dróg na terenie gminy Wołczyn.
Załączniki:
120.1.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 05.01.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.01.2023 , wersja 1
Początek strony