Programy Gminne na rok 2020

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn na 2020 rok

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

 

Zmieniająca uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn na 2020 ro

Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska-Florczak dnia 02.09.2020 12:31
Opublikowana przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 02.09.2020 12:31. Odsłon 424, Wersja 1