sprawozdania za 2018 rok

Bilans z wykonania budżetu Gminy Wołczyn

Bilans Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Rachunek Zysków i Strat Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Zestawienie Zmian w Funduszu Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Informacja dodatkowa- Urząd Miesjki w Wołczynie

Bilans łączny jednostek

Rachunek Zysków i Strat łączny

Zestawienie zmian w Funduszu łączne

Informacja dodatkowa łączna

Informacja wytworzona przez dnia 09.05.2019 8:41
Opublikowana przez Katarzyna Krawiec dnia 09.05.2019 8:41. Odsłon 181, Wersja 8