Oświadczenia złożone w związku z powierzeniem obowiazków

Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorznie: 
Emilia Sławińska

Oświadczenia złożone w związku z nadaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

Marcin Dłubak 

Tomasz Olejnik

Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.05.2015 9:56
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.05.2015 9:56. Odsłon 1316, Wersja 2