Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 603/2010, Z dnia: 28.09.2010
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.10.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2010 , wersja 1
Numer: 602/2010, Z dnia: 28.09.2010
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
Załączniki:
zarz_602.doc
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.10.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2010 , wersja 2
Numer: 600/2010, Z dnia: 21.09.2010
Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyznaczenia miejsc z przeznaczeniem do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonym na dzień 21 listopada 2010 r.
Załączniki:
zarz_600.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2010 , wersja 1
Numer: 601/2010, Z dnia: 21.09.2010
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 litopada 2010 r.
Załączniki:
zarz_601.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2010 , wersja 1
Numer: 599/2010, Z dnia: 20.09.2010
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem.
Załączniki:
zarz_599.doc
Informacja wytworzona przez Mieczysław Tymrakiewicz dnia 21.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2010 , wersja 1
Numer: 598/2010, Z dnia: 14.09.2010
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
598.doc
zal1.xls
Informacja wytworzona przez Katarzyna Szozda dnia 17.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.09.2010 , wersja 1
Numer: 597/2010, Z dnia: 14.09.2010
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
Załączniki:
zarz_597.doc
Informacja wytworzona przez Katarzyna Szozda dnia 17.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.09.2010 , wersja 1
Numer: 596/2010, Z dnia: 09.09.2010
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
Załączniki:
zarz_596.doc
Informacja wytworzona przez Katarzyna Szozda dnia 21.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2010 , wersja 1
Numer: 595/2010, Z dnia: 08.09.2010
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Katarzyna Szozda dnia 21.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2010 , wersja 1
Numer: 594/2010, Z dnia: 08.09.2010
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
Załączniki:
zarz_594.doc
Informacja wytworzona przez Katarzyna Szozda dnia 21.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2010 , wersja 1
Numer: 593/2010, Z dnia: 02.09.2010
Zarządzenie Burmistrza zmieniające Zarządzenie nr 367/2009 z dnia 10.04.2009 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem pojazdów oraz norm zużycia paliwa
Załączniki:
zarz_593.doc
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 21.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2010 , wersja 2
Numer: 591/2010, Z dnia: 31.08.2010
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2010 , wersja 1
Numer: 592/2010, Z dnia: 31.08.2010
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na rozwój sportu kwalifikowanego
Załączniki:
zarz_592.doc
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.09.2010 , wersja 1
Numer: 590/2010, Z dnia: 18.08.2010
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
590.doc
zal1.xls
zal2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.08.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.08.2010 , wersja 1
Numer: 588/2010, Z dnia: 17.08.2010
Zarządzenie Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2011 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.08.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.08.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 42  prawy
Początek strony