sprawozdania za 2020 rok

Bilans z wykonania budzetu Gminy Wołczyn

Bilans Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Informacja dodatkowa do bilansu Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Rachunek Zysków i Strat Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Zestawienie Zmian w Funduszu Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Bilans łaczny

Rachunek Zesków i strat łaczny

Zestawienie Zmian w Funduszu łączne

Informacja dodatkowa łaczna

Informacja wytworzona przez dnia 10.05.2021 10:40
Opublikowana przez Katarzyna Krawiec dnia 10.05.2021 10:40. Odsłon 208, Wersja 2