Zgłoszenie wyjazdu za granicę / zgłoszenie powrotu z wyjazdu

 Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Wołczynie

Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych

pok. nr 16 (parter urzędu)

tel. 77 4188 446 wew. 225

e-mail: meldunki@wolczyn.pl

 

WYJAZD POZA GRANICE RP ORAZ POWRÓT Z WYJAZDU POZA GRANICE RP

 

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

 

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP lub powrotu z wyjazdu za granicę RP można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

  - formularz "zgłoszenia wyjazdu poza granicę RP"

- formularz " zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP"

- druk "pełnomocnictwo"

 

Informacja wytworzona przez dnia 28.05.2020 9:42
Opublikowana przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 28.05.2020 9:42. Odsłon 3081, Wersja 2