Zarządzenia Kierownika Urzędu 2024

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.9.2024, Z dnia: 14.02.2024

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
OR.120.9.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 14.02.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.02.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.23.2024, Z dnia: 10.06.2024

, Zmieniana:  
W sprawie normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Honda CR-V.
Załączniki:
OR.120.23.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.06.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.06.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.17.2024, Z dnia: 22.03.2024

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
OR.120.17.2024_skan.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.03.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.04.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.2.2024, Z dnia: 05.01.2024

, Zmieniana:  
W sprawie norm zużycia paliwa dla nowego pojazdu rolniczego Quad marki Segway Snarler At Limited 2023 Whitte/Red będącego na wyposażeniu jednostki OSP Wołczyn
Załączniki:
OR.120.2.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Paweł Nowak dnia 05.01.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.01.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.6.2024, Z dnia: 29.01.2024

, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2024 roku.
Załączniki:
OR.120.6.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Paweł Nowak dnia 29.01.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.01.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.1.2024, Z dnia: 04.01.2024

, Zmieniana:  
W sprawie planu naprawczego dla projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR"
Załączniki:
OR.120.1.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 04.01.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.01.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.11.2024, Z dnia: 23.02.2024

, Zmieniana:  
W sprawie komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
OR.120.11.2024_s.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.02.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.8.2024, Z dnia: 14.02.2024

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych w gminie Wołczyn"
Załączniki:
OR.120.8.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 14.02.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.02.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.14.2024, Z dnia: 19.03.2024

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez imprezy sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych".
Załączniki:
OR.120.14.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 19.03.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.03.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.7.2024, Z dnia: 29.01.2024

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby infrastruktury rekreacyjno - kulturalnej"
Załączniki:
OR.120.7.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 29.01.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.01.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.16.2024, Z dnia: 21.03.2024

, Zmieniana:  
W sprawie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Wołczyn w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Załączniki:
OR.120.16.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 21.03.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.03.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.20.2024, Z dnia: 20.05.2024

, Zmieniana:  
W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Załączniki:
OR.120.20.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 20.05.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.05.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.24.2024, Z dnia: 12.06.2024

, Zmieniana:  
zmieniające regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.06.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.22.2024, Z dnia: 27.05.2024

, Zmieniana:  
W sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.05.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.05.2024 , wersja 1

Numer: OR.120.18.2024, Z dnia: 15.04.2024

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn"
Załączniki:
OR.120.18.2024.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 15.04.2024.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.04.2024 , wersja 1
 1 2 
Początek strony