Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXIX/287/2021, Z dnia: 31.03.2021

, Zmieniana: XII/119/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Wołczynie
Załączniki:
uchw_287.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 02.04.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: XXVIII/280/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
Uchw_280.pdf
Gl_280.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XXV/241/2020, Z dnia: 25.11.2020

, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_241.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/251/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_251.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXIV/239/2020, Z dnia: 28.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
Uchw_239.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 02.11.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.11.2020 , wersja 1

Numer: XXVII/256/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_256.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XII/114/2019, Z dnia: 28.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Załączniki:
Uchw_114.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1

Numer: XXVI/252/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_252.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XVIII/179/2020, Z dnia: 26.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.0510.1.2020 na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_179.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1

Numer: V/66/2019, Z dnia: 27.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i w prawo własności
Załączniki:
uchw_66.pdf
wykaz 2.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 01.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2019 , wersja 1

Numer: XV/143/2019, Z dnia: 27.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.0510.2.2019 na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_143.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.11.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.11.2019 , wersja 1

Numer: XXVIII/266/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana: XXVI/250/2020
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026
Załączniki:
Uchw_266.pdf
Gl_266.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XVII/162/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_162.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 2

Numer: XX/195/2020, Z dnia: 29.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Załączniki:
Uchw_195.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1

Numer: XXVIII/267/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana: XXVI/251/2020
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_267.pdf
Gl_267.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 22  prawy
Początek strony