Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: VI/70/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
Uchw_70.pdf
70.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: VI/68/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana: III/23/2018
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2019 r.
Załączniki:
Uchw_68.pdf
68.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: VI/69/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana: III/24/2018
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024
Załączniki:
Uchw_69.pdf
69.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: VI/76/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wołczyn w latach szkolnych 2019/2020– 2022/2023,
Załączniki:
Uchw_76.pdf
76.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: VI/81/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.0510.1.2019 na działalność Burmistrza Wołczyna
Załączniki:
Uchw_81.pdf
81.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: VI/80/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_80.pdf
80.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: VII/92/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana: III/10/2010
o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_92.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: VII/87/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_87.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: VII/91/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn" dla Sławomira Pąsik
Załączniki:
Uchw_91.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: VII/84/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Załączniki:
Uchw_84.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: VII/86/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wniesienia przez gminę Wołczyn wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_86.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: VII/85/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wniesienia przez gminę Wołczyn wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_85.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 2

Numer: VII/90/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn" dla Bożeny Kansy
Załączniki:
Uchw_90.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: VII/82/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
Załączniki:
Uchw_82.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: VII/88/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_88.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 21  prawy
Początek strony