Zarządzenia Kierownika Urzędu 2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 2/2010, Z dnia: 20.01.2010

, Zmieniana:  
W sprawie zmian Zarządzenia Nr 3/2007 z dnia 27 lutego 2007r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2010 , wersja 1

Numer: 51/2010, Z dnia: 06.12.2010

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Wołczyn.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 08.12.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.12.2010 , wersja 1

Numer: 33/2010, Z dnia: 10.09.2010

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej .
Załączniki:
zarz_33.doc
Informacja wytworzona przez dnia 20.09.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.09.2010 , wersja 1

Numer: 35/2010, Z dnia: 28.09.2010

, Zmieniana:  

W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na rozwój sportu kwalifikowanego w 2010r.

Załączniki:
zarz_35.doc
Informacja wytworzona przez dnia 28.09.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.09.2010 , wersja 1

Numer: 10/2010, Z dnia: 22.03.2010

, Zmieniana:  
W sprawie powołania rzeczoznawców.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.03.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.03.2010 , wersja 1

Numer: 30/2010, Z dnia: 20.08.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań no udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/2011 trasa 1"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 24.08.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.08.2010 , wersja 1

Numer: 19/2010, Z dnia: 29.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej gminy w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
Załączniki:
zarz_19.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.04.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.04.2010 , wersja 1

Numer: 9/2010, Z dnia: 22.03.2010

, Zmieniana:  
W sprawie powołania rzeczoznawców.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.03.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.03.2010 , wersja 1

Numer: 41/2010, Z dnia: 11.10.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont dróg na terenie gminy Wołczyn".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 11.10.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.10.2010 , wersja 1

Numer: 37/2010, Z dnia: 22.09.2010

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Miejskiego do prac spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 27.09.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2010 , wersja 1

Numer: 1/2010, Z dnia: 07.01.2010

, Zmieniana:  
W sprawie planu inwentaryzacji na rok 2010.
Załączniki:
zarz_1.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.01.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2010 , wersja 2

Numer: 32/2010, Z dnia: 30.08.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/2011 na podstawie szkolnych biletów miesięcznych
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 21.09.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.09.2010 , wersja 1

Numer: 31/2010, Z dnia: 30.08.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont dróg przejętych od ANR Opole"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 31.08.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.08.2010 , wersja 1

Numer: 46/2010, Z dnia: 08.11.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Remont drogi w Krzywiczynach"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 09.11.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.11.2010 , wersja 1

Numer: 18/2010, Z dnia: 26.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
zarz_18.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.04.2010 , wersja 2
 1 2 3 4 
Początek strony