Zarządzenia Kierownika Urzędu 2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 1/2010, Z dnia: 07.01.2010

, Zmieniana:  
W sprawie planu inwentaryzacji na rok 2010.
Załączniki:
zarz_1.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.01.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2010 , wersja 2

Numer: 2/2010, Z dnia: 20.01.2010

, Zmieniana:  
W sprawie zmian Zarządzenia Nr 3/2007 z dnia 27 lutego 2007r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2010 , wersja 1

Numer: 3/2010, Z dnia: 28.01.2010

, Zmieniana:  

W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na rozwój sportu kwalifikowanego w 2010r.

Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2010 , wersja 1

Numer: 4/2010, Z dnia: 03.02.2010

, Zmieniana:  

W sprawie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą:

1. Przebudowa ul. Harcerskiej i Przyjaciół w Wołczynie,

2. Uzupełnienie tłuczniem ubytków w drogach na terenie gminy Wołczyn.

Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2010 , wersja 1

Numer: 5/2010, Z dnia: 11.02.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2009 Burmistrza Wołczyna z dnia 11 lutego 2009r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb i instytucji na rzecz pomocy dziecku i rodzinie na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_5.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2010 , wersja 1

Numer: 6/2010, Z dnia: 15.02.2010

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
zarz_6.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.02.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.02.2010 , wersja 1

Numer: 7/2010, Z dnia: 18.02.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia miesięcznego treningu systemu wykrywania i alarmowania.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.02.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.02.2010 , wersja 1

Numer: 8/2010, Z dnia: 18.03.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Modernizacja boisk sportowych z zapleczem w Wierzbicy Górnej".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.03.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.03.2010 , wersja 1

Numer: 10/2010, Z dnia: 22.03.2010

, Zmieniana:  
W sprawie powołania rzeczoznawców.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.03.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.03.2010 , wersja 1

Numer: 9/2010, Z dnia: 22.03.2010

, Zmieniana:  
W sprawie powołania rzeczoznawców.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.03.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.03.2010 , wersja 1

Numer: 12/2010, Z dnia: 22.03.2010

, Zmieniana:  
W sprawie powołania rzeczoznawców.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.03.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.03.2010 , wersja 1

Numer: 11/2010, Z dnia: 22.03.2010

, Zmieniana:  
W sprawie powołania rzeczoznawców.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.03.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.03.2010 , wersja 1

Numer: 14/2010, Z dnia: 30.03.2010

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
zarz_14.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2010 , wersja 1

Numer: 13/2010, Z dnia: 30.03.2010

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na Miejska i Gminną Bibliotekę Publiczna w Wołczynie - bez wyposażenia.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2010 , wersja 1

Numer: 15/2010, Z dnia: 09.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2009 Burmistrza Wołczyna z dnia 11 lutego 2009r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb i instytucji na rzecz pomocy dziecku i rodzinie na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_15.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 09.04.2010.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.04.2010 , wersja 2
 1 2 3 4 
Początek strony