Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: OR.0120.7.2017, Z dnia: 10.02.2017

, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2017 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.02.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.02.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.34.2017, Z dnia: 30.10.2017

, Zmieniana:  
W sprawie zimowego utrzymania dróg
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.11.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.11.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.21.2017, Z dnia: 19.06.2017

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa i remonty dróg w gminie Wołczyn".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.07.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.32.2017, Z dnia: 12.10.2017

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa kładki pieszo - rowerowej w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.10.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.10.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.37.2017, Z dnia: 21.11.2017

, Zmieniana:  
W sprawie planu inwentaryzacji metodą spisu z natury na 2017 rok.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.11.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.11.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.39.2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.11.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.11.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.18.2017, Z dnia: 31.05.2017

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu kontrolnego i przeprowadzenia na terenie Gminy kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.30.2017, Z dnia: 06.10.2017

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
zarz_30.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 09.10.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.10.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.31.2017, Z dnia: 09.10.2017

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu.
Załączniki:
zarz_31.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.10.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.10.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.19.2017, Z dnia: 05.06.2017

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_19.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.06.2017 , wersja 1

Numer: OR.0120.5.2017, Z dnia: 19.01.2017

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów.
Załączniki:
zarz_5.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.01.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.01.2017 , wersja 1

Numer: OR.0120.3.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 20/2012 Burmistrza Wołczyna z dnia 31.05.2012 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.01.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2017 , wersja 1

Numer: OR.0120.9.2017, Z dnia: 06.03.2017

, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia do stosowania "Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na terenie gminy Wołczyn"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.03.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.03.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.36.2017, Z dnia: 13.11.2017

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
zarz_36.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.11.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.11.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.38.2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.11.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.11.2017 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony