Wołczyński Ośrodek Kultury

 

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

 

Numer wpisu do rejestru: 1

 

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nr kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji
kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora
i aktu
o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa, podmiotu z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kultury

Cyfrowy
identyfikator
instytucji
kultury nadany
w systemie
informacji
statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

01.04.1993 rok

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury MGOK1

Realizuje zadania w dziedzinie upowsz-chniania
i Kultury

ul. Opolska 2

46-250 Wołczyn

Gmina
Wołczyn

Rady
Narodowej Miasta
i Gminy
Wołczyn
z dnia
15.04.1982 r.
Nr XXVII/69/82.[1]

Brak

P-0009*
70224909
5341753
-3-833-53
417 1

Brak

Grażyna Kunaszewska

28.02.2001 rok

 

 

 

Gmina Wołczyn

Uchwała Nr XXVIII/
186/2001 Rady Miejskiej
z dnia 26
luty 2001
roku

 

000970224

 

Grażyna Kunaszewska 

28.12.2004 rok

Wołczyński Ośrodek Kultury

WOK

 

 

Gmina Wołczyn

Uchwała Nr XIX/240
/2004 Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2004 roku

 

 

Brak

Grażyna Kunaszewska  

 

Dział II - Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek
organizacyjnych
instytucji kultury
i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego
wpisu

1

 

2

 

3

 

4

1.04.1993r.

Statut złożono w dniu 1.04.1993 r.2

Jan Leszek Wiącek [2]

Brak

Brak

Brak

Grażyna
Kunaszewska

28.02.2001 r.

Statut złożono w dniu 28.02.2001 r.2

Stanisław Bigus 2

 

 

 

Grażyna
Kunaszewska

29.12.2004 r.

Zmiany do Statutu Złożono w dniu 29.12.2004 r. 2

Rafał Neugebauer

 

 

 

Grażyna
Kunaszewska

31.03.2016 r.

Statut złożono w dniu 31.03.2016 r.

Rafał Neugebauer

Brak

Brak

Brak

Elżbieta Bar

 

Dział III - Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 1

28.03.2012 r.

Złożono bilans za 2011 r., który dołączono do akt rejestrowych

Brak

Brak

Elżbieta Bar

 2  16.03.2013 r. Złożono bilans za 2012 r., który dołączono do akt rejestrowych Brak Brak Elżbieta Bar
 3  3.04.2014 r. Złożono bilans za 2013 r., który dołączono do akt rejestrowych. Bark Bark Elżbieta Bar 
 4  16.04.2015 r. Złożono bilans za 2014 r., który dołączono do akt rejestrowych. Brak Brak Elżbieta Bar
 5  03.04.2016 r. Złożono bilans za 2015 r., który dołączono do akt rejestrowych Brak Brak Elżbieta Bar
6 6.03.2017 r. Złożono bilans za 2016 r., który dołączono do akt rejestrowych Brak Brak Elżbieta Bar

 

Dział IV - Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

Brak

Brak

Brak

Brak

 

 

 


[1] Zapis nieaktualny

[2] Zapis nieaktualny

 

Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.04.2017
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.04.2017. Odsłon 441, Wersja 8drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony