za 2005 rok

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych w Gminie Wołczyn zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r.        o samorządzie gminnym. (t.j. DZ. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

Radni Rady Miejskiej w WołczynieWaldemar Antkowiak Jan BarJan Bartosiński Ludwik Bogdanowicz Stanisław Bury Mieczysław Kwaśnicki Szczepan Mały Krzysztof Maszkowski Jerzy MuraszkoRyszrad Nowak Janusz SadowskiKrystyna Mazurczak Bogusław Włos Elżbieta Zabłocka Waldemar Żebranowicz

Burmistrz

Jan Leszek Wiącek 

Zastepca Burmistrza

Bogusław Adaszyński

Skarbnik Gminy

Katarzyna Szozda

Sekretarz Gminy

Beata Siwak

Osoby wydające decyzje administarcyjne w imieniu Burmistrza

Grażyna Majcherska

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Publiczne Gimnazjum w Wołczynie

Ewa Włos

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołczynie

Celina Zając

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołczynie

Witold Lachowicz

Szkoła Podstawowa w Szymonkowie

Eulalia Domagała

Szkoła Podstawowa w Skałągach

Krystyna Gucz

Barbara Marciniszyn

Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej

Lesław Czernik

Szkoła Podstawowa w Wąsicach

Beata Krzyształowicz

Szkoła Podstawowa w Komorznie

Zbigniew Sławiński

Publiczne Przedszkole

Krystyna Bajer

Ośrodek Pomocy Społecznej

Jolanta Klasa

Straż Miejska

Andrzej Szajniuk

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie

Małgorzata Pieńkowska

Wołczyński Ośrodek Kultury

Rafał Neugebauer

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie

Mariusz Pieńkowski

Alicja Wypych - główna księgowa

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie

Marek Mądrzycki

Oświadczenia składane 2 miesiące przed upływem kadencji 2002-2006

Rada Miejska w Wołczynie

Waldemar Antkowiak

Jan Bar

Jan Bartosiński

Ludwik Bogdanowicz

Stanisław Bury

Mieczysław Kwaśnicki

Szczepan Mały

Krystyna Mazurczak

Krzysztof Maszkowski

Jerzy Muraszko

Ryszard Nowak

Janusz Sadowski

Bogusław Włos

Elżbieta Zabłocka

Waldemar Żebranowicz

 

Burmistrz

Jan Leszek Wiącek

 

Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.12.2006
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.12.2006. Odsłon 3072, Wersja 42drukuj
Wersja : lewy  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
Początek strony