PROTOKÓŁ

P R O T O K Ó Ł


z dnia 10.04.2012r.

z rozmowy kwalifikacyjnej na zatrudnienie na stanowisko:


KONSULTANTA – KOORDYNATORA PROJEKTU

Rozmowę przeprowadziła Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji – Barbara Stępień – Konsultant/koordynator projektu
2. Członek Komisji – Waldemar Łuczek – Pracownik  socjalny
3. Członek Komisji – Anna Piątek –Pracownik socjalny
4. Członek Komisji – Agnieszka Wilczek – Kierownik OPS

W dniu 10.04.2012r. po pisemnym zaproszeniu na rozmowę zgłosiły się 2 osoby zainteresowane zatrudnieniem na stanowisko konsultanta – koordynatora projektu:
- Pani Agnieszka Kunaszewska;
- Pani Ewelina Moniak.


W wyniku rozmowy Pani Agnieszka Kunaszewska uzyskała 1pkt/5pkt i uzyskała wynik negatywny wg komisji; natomiast Pani Ewelina Moniak uzyskała 5pkt/5pkt możliwych i uzyskała pozytywny wynik komisji.

W wyniku zakończenia procedury zatrudnienia na w/w stanowisko wybrana została Pani Ewelina Moniak.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudnienia stwierdzono, że wymieniona kandydatka wykazała się dużą wiedzą dotyczącą zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy na które ogłoszono nabór, jak również znajomością przepisów prawnych z nim związanych.


Na tym protokół zakończono.

Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 12.04.2012
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 12.04.2012. Odsłon 738, Wersja 1drukuj
 
Początek strony