Uchwały w kadencji 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XL/326/2005, Z dnia: 05.12.2005, Zmieniana:  
W sprawie wysokości stawek podatków lokalnych.
Załączniki:
uchw_326.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.12.2005 , wersja 1
Numer: XL/329/2005, Z dnia: 05.12.2005, Zmieniana:  
W sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_329.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.12.2005 , wersja 1
Numer: XL/323/2005, Z dnia: 05.12.2005, Zmieniana:  
W sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom objętym przepisami ustawy z dnia 26.01.1982r. - KN ( t.j.: Dz.U. z 2003r. Nr 118 poz 1112 ze zm.) zatrudnionych na terenie wsi w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
Załączniki:
uchw_323.odt
uchw_323_.rtf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.12.2005 , wersja 1
Numer: XL/328/2005, Z dnia: 05.12.2005, Zmieniana:  
W sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Załączniki:
uchw_328.doc
Wyrok.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.12.2005 , wersja 1
Numer: XL/322/2005, Z dnia: 05.12.2005, Zmieniana:  
W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26.01.1982 - KN (t.j.: Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.) zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.12.2005 , wersja 1
Numer: XL/325/2005, Z dnia: 05.12.2005, Zmieniana: XXX/252/2005
W sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na rok 2005
Załączniki:
uchw_325.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.12.2005 , wersja 1
Numer: XL/324/2005, Z dnia: 05.12.2005, Zmieniana: XXV/211/2004
W sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2004-2009.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.12.2005 , wersja 1
Numer: XXXIX/318/2005, Z dnia: 25.10.2005, Zmieniana:  
W sprawie wzniesienia pomnika dla uczczenia 60-tej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.
Załączniki:
uchw_318.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2005 , wersja 1
Numer: XXXIX/316/2005, Z dnia: 25.10.2005, Zmieniana:  
W sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2006
Załączniki:
uchw_316.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2005 , wersja 1
Numer: XXXIX/319/2005, Z dnia: 25.10.2005, Zmieniana: IV/22/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2003 Rady Miejskiej z dnia 5 lutego 2003r. dot. składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie.
Załączniki:
uchw_319.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2005 , wersja 1
Numer: XXXIX/317/2005, Z dnia: 25.10.2005, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Załączniki:
uchw_317.doc
zal_317.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2005 , wersja 1
Numer: XXXIX/321/2005, Z dnia: 25.10.2005, Zmieniana:  
W sprawie powołania Sekretarza Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_321.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2005 , wersja 1
Numer: XXXIX/320/2005, Z dnia: 25.10.2005, Zmieniana:  
W sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego (sołtysa) w sołectwie Markotów Duży.
Załączniki:
uchw_320.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2005 , wersja 1
Numer: XXXVIII/308/2005, Z dnia: 28.09.2005, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Załączniki:
uchw_308.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.09.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2005 , wersja 1
Numer: XXXVIII/314/2005, Z dnia: 28.09.2005, Zmieniana: X/102/2003
W sprawie zmian Statutu Gminy Wołczyn.
Załączniki:
uchw_314.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.09.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.09.2005 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 25  prawy
Początek strony