Uchwały w kadencji 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLIII/343/2006, Z dnia: 16.02.2006, Zmieniana: XXI/191/2004
w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego 2004-2006
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.02.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2006 , wersja 1
Numer: XLII/342/2006, Z dnia: 25.01.2006, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Uchwały Nr 131/92 Rady Miejskie w Wołczynie z dnia 10 grudnia 1992r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie.
Załączniki:
uchw_342.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.01.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.01.2006 , wersja 1
Numer: XLII/338/2006, Z dnia: 25.01.2006, Zmieniana:  
W sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn - wyrokiem WSA w Opolu z dnia 20.02.2007r. stwierdzono nieważność przedmiotowej uchwały.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.01.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 2
Numer: XLII/339/2006, Z dnia: 25.01.2006, Zmieniana: XL/322/2005
W sprawie zmiany Uchwały Nr XL/322/2005 z dnia 5 grudnia 2005r. dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2003r.Nr 113, poz. 1112, ze zmianami), zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn.
Załączniki:
uchw_339.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.01.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.01.2006 , wersja 1
Numer: XLII/340/2006, Z dnia: 25.01.2006, Zmieniana:  
W sprawie zamiaru utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej
Załączniki:
uchw_340.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.01.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.01.2006 , wersja 2
Numer: XLII/341/2006, Z dnia: 25.01.2006, Zmieniana: VI/40/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2003 z dnia 25 marca 2003r. dotyczącej ustalenia wyokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Załączniki:
uchw_341.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.01.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.01.2006 , wersja 1
Numer: XLII/337/2006, Z dnia: 25.01.2006, Zmieniana: XXXIII/281/2005
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/281/2005 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2005r. dotyczącej wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Wołczyn.
Załączniki:
uchw_337.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.01.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.01.2006 , wersja 1
Numer: XLI/331/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana:  
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn na 2006r.
Załączniki:
uchw_331.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.12.2005 , wersja 1
Numer: XLI/335/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana:  
W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczytego w prawo własności.
Załączniki:
uchw_335.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.01.2006 , wersja 1
Numer: XLI/334/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana: XXX/252/2005
W sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.
Załączniki:
uchw_334.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.12.2005 , wersja 2
Numer: XLI/333/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana: XXV/211/2004
W sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2004-2009
Załączniki:
uchw_333.doc
zal_333.xls
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.12.2005 , wersja 1
Numer: XLI/330/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana:  
W sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na rok 2006.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.12.2005 , wersja 1
Numer: XLI/332/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana:  
W sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na I półrocze 2006r.
Załączniki:
uchw_332.doc
zal_332.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.12.2005 , wersja 1
Numer: XLI/336/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana:  
W sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw niektórych miejscowści w gminie Wołczyn.
Załączniki:
uchw_336.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.12.2005 , wersja 1
Numer: XL/327/2005, Z dnia: 05.12.2005, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
Załączniki:
uchw_327.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.12.2005 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 25  prawy
Początek strony