Biblioteka Publiczna w Wołczynie

 

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

 

Numer wpisu do rejestru: 1

 

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba
i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora
i aktu
o utworzeniu instytucji
kultury

Nazwa, podmiotu
z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji
kultury
nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię
i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

1.04.1993 rok

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna  im. Jakuba Kanii

MiGBP

Realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania i rozwijania czytelnictwa

ul. Opolska 4

46-250
Wołczyn 1

Gmina Wołczyn

Uchwała Nr XXIV/150/93
rady miejskiej
w Wołczynie
z dnia 19 lutego 1993 r.[1]

Brak

P-58305827
2490953
41A53-3-
38253417 1

Brak

Grażyna Kunaszewska

28.02.2001 rok

 

 

 

Gmina Wołczyn

Uchwała Nr XXVIII/187/
2001 Rady Miejskiej
z dnia 26 luty 2001 roku

 

530582724

 

 

5.10.2010 rok

 

 

ul.
Sienkiewicza
5

46-250
Wołczyn

 

 

 

Brak

Elżbieta Bar

 4.09.2012 r.        Uchwała Nr XXIII/159/2012 Rady Miejskiej z dnia 30.08.2012 r. - Akt o utworzeniu
     Brak  Elżbieta Bar

 

Dział II - Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko
dyrektora instytucji
kultury i jego
zastępców lub
oznaczenie osoby
fizycznej lub
prawnej, której
powierzono
zarządzanie
instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

1.04.1993r.

Statut Złożono w dniu 1.04.1993 r.[2]

Maria Kopaniecka2

Brak

Brak

Brak

Grażyna Kunaszewska

28.02.2001 r.

Statut złożono w dniu 28.02.2001 r.

 

Brak 

Brak 

Brak 

Grażyna Kunaszewska

28.05.2001 r.

 

Małgorzata
Pieńkowska

Brak 

Brak 

Brak

Grażyna Kunaszewska  

 4.09.2012 r. Statut złożono w dniu 4.09.2012 r. - Uchwała Nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej z dnia 30.08.2012 r.2   Brak Brak Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.III.4131.1.76.2012.IM Wojewody Opolskiego  z dnia 28.09.2012 r.  Elżbieta Bar
6.11.2012 r. Statut złożono w dniu 6.11.2012 r. Uchwała Nr XXV/172/2012 Rady Miejskiej z dnia 31.10.2012 r.   Brak Brak Brak  Elżbieta Bar
20.05.2015 r. Zmianę Statutu złożono w dniu 20.05.2015 r. - Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej z dnia 20.05.2015 r.   Brak Brak Brak  Elżbieta Bar

 

Dział III - Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

28.03.2012 r.

Złożono bilans za 2011 r., który dołączono do akt rejestrowych

Brak

Brak

Elżbieta Bar

 2 26.03.2013 r. Złożono bilans za 2012 r., który dołączono do akt rejestrowych Brak Brak
Elżbieta Bar
 3 3.04.2014 r. Złożono bilans za 2013 r., który dołączono do akt rejestrowych
Brak
Brak Elżbieta Bar
 4 17.04.2015 r.
Złożono bilans za 2014 r., który dołączono do akt rejestrowych
Brak Brak Elżbieta Bar

5

24.03.2016 r. Złożono bilans za 2015 r., który dołączono do akt rejestrowych Brak Brak Elżbieta Bar

 

Dział IV - Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

Brak

Brak

Brak

Brak

 

 

 


[1] Zapis nieaktualny

[2] Zapis nieaktualny

Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.05.2015
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.03.2016. Odsłon 1037, Wersja 8drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony