WYBORY SAMORZADOWE 2006 (wygasły...)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

WYCIĄG Z PROTOKOŁU WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORU BURMISTRZA WOŁCZYNA

przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006r.

Miejska Komisja Wyborcza ustaliła wyniki głosowania na podstawie protokołów głosowania sporządzonych w 16 obwodowych komisjach wyborczych.

W wyniku ważnie oddanych głosów Burmistrzem Wołczyna wybrany został WIĄCEK Jan Leszek zgłoszony przez KWW Mieszkańców Gminy Wołczyn, uzyskując 72,51 % ważnie oddanych głosów.

WYCIĄG Z PROTOKOŁU Z WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ w WOŁCZYNIE

przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006r.

Miejska Komisja Wyborcza ustaliła wyniki głosowania na podstawie protokołów głosowania sporządzonych
w 15 komisjach obwodowych.

Głosowania nie przeprowadzono w jednym okręgu wyborczym tj. okręgu nr 5, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w okręgu.
Za wybranego radnego w tym okręgu uznano zarejestrowanego kandydata
ANTKOWIAKA Waldemara z listy KWW MIESZKAŃCÓW GMINY WOŁCZYN

W wyniku ważnie oddanych głosów radnymi zostali wybrani:
W okręgu Nr 1
1. BŁASZCZYKIEWICZ Barbara z listy KWW MIESZKAŃCÓW GMINY WOŁCZYN
2. BIENIOSEK Magdalena z listy KWW MIESZKAŃCÓW GMINY WOŁCZYN
3. WŁOS Bogusław z listy KWW WdR WSPÓLNOTA DLA RODZINY

W okręgu Nr 2
4. REDLICKI Grzegorz z listy KWW „RAZEM”
5. BARTOSIŃSKI Jan z listy KWW WdR WSPÓLNOTA DLA RODZINY
6. FRANKIEWICZ Jerzy z listy KWW MIESZKAŃCÓW GMINY WOŁCZYN
7. KOTWICKI Zbigniew z listy KWW MIESZKAŃCÓW GMINY WOŁCZYN

W Okręgu Nr 3
8. BURY Stanisław z listy KOMITET WYBORCZY PSL

W Okręgu Nr 4
9. NOWAK Ryszard z listy KWW MIESZKAŃCÓW GMINY WOŁCZYN

W Okręgu Nr 6
10. ZARYCH Adam z listy KWW WdR WSPÓLNOTA DLA RODZINY

W Okręgu Nr 7
11. BOGDANOWICZ Ludwik z listy KOMITET WYBORCZY PSL

W Okręgu nr 8
12. MAŁY Szczepan Jan z listy KWW WdR WSPÓLNOTA DLA RODZINY

W Okręgu nr 9
13. MAZURCZAK Krystyna z listy KWW MIESZKAŃCÓW GMINY WOŁCZYN

W Okręgu Nr 10
14. BAR Jan z listy KWW MIESZKAŃCÓW GMINY WOŁCZYN

Za zgodność
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
Julita Matelska

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.11.2006
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.11.2006. Wygasa 06.12.2006. Odsłon 1908
Początek strony