Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości z dnia 27.02.2020 r.
Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszony został w dniu 27 lutego 2020 r. wykaz nieruchomości:
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2020 Utworzono: 27.02.2020

archiwum... Początek strony