Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

Burmistrz Wołczyna
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Wołczynie wywieszony został w dniu 7 listopada 2019 roku wykaz nieruchomości położonej
w obrębie Miasta Wołczyn przeznaczonej do sprzedaży . Wykaz obejmuje lokal m

więcej...
Aktualizacja: 07.11.2019 Utworzono: 07.11.2019
Burmistrz Wołczyna
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczyniewywieszone zostały w dniu 17 października 2019 roku wykazy nieruchomości położonych w obrębie Miasta Wołczyn przeznaczonych do sprzedaży . Wykazy obejmują 2 lokale mieszk
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2019 Utworzono: 18.10.2019

archiwum... Początek strony