Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

Burmistrz Wołczyna
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszone zostały w dniu 22 sierpnia 2019 roku wykazy nieruchomości położonych w obrębie Miasta Wołczyn przeznaczonych do sprzedaży . Wykazy obejmują 2 lokale mieszkaln
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2019 Utworzono: 22.08.2019
Burmistrz Wołczyna
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Gminy Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2019 Utworzono: 22.08.2019

archiwum... Początek strony