Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

Burmistrz Wołczyna
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszone zostały w dniu 22 czerwca 2017 roku wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
Wykazy obejmują lokal mieszkalny położony w Wołczynie przeznaczo

więcej...
Aktualizacja: 22.06.2017 Utworzono: 22.06.2017

archiwum... Początek strony