Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszone zostały w dniu 18 kwietnia 2019 roku wykazy nieruchomości położonych w obrębie Gminy Wołczyn przeznaczonych do sprzedaży
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019

archiwum... Początek strony