Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

Wykazy nieruchomości położonych w obrębie Miasta Wołczyn przeznaczonych do sprzedaży
Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczyniewywieszone zostały w dniu 11 lipca 2019 roku wykazy nieruchomości położonych w obrębie Miasta Wołczyn przeznaczonych do sprzedaży . Wykazy obejmują 1 l
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2019 Utworzono: 11.07.2019

archiwum... Początek strony