Przetargi/Zapytania o cenę

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
DNI WOŁCZYNA 2018
Zapytanie ofertowe kompleksowej obsługi „Dni Wołczyna 2018”   Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117 z późń. zm.) niniejsze postępowa
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2018 Utworzono: 02.02.2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na zadanie p.n.

„Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Wierzchach”

więcej...
Aktualizacja: 17.09.2014 Utworzono: 17.09.2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
na zadanie p.n.
„Remont dachu świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej”

więcej...
Aktualizacja: 17.09.2014 Utworzono: 17.09.2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
na zadanie p.n.
„Docieplenie dachu Wołczyńskiego Ośrodka Kultury”

więcej...
Aktualizacja: 16.09.2014 Utworzono: 16.09.2014
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Wołczyński Ośrodek Kultury zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Wierzchach.
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2014 Utworzono: 29.08.2014
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Wołczyński Ośrodek Kultury zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont dachu świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej.
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2014 Utworzono: 29.08.2014
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Wołczyński Ośrodek Kultury zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Docieplenie dachu Wołczyńskiego Ośrodka Kultury.
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2014 Utworzono: 26.08.2014
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NA ZAKUP MOBILNEGO OŚWIETLENIA
DLA WOŁCZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

więcej...
Aktualizacja: 07.02.2012 Utworzono: 07.02.2012
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup mobilnego oświetlenia dla Wołc
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2012 Utworzono: 16.01.2012
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup wyposażenia świetlicy wiejskie
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2011 Utworzono: 26.10.2011
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2011 Utworzono: 25.10.2011
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym bez zak
Zawiadomienie
o rozstrzygnięciu przetargu pn.
„Remont świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym bez zakupu sprzętu i wyposażenia”


Zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o częściowym ro

więcej...
Aktualizacja: 16.09.2011 Utworzono: 16.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 oraz późniejsze zmiany) zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2011 Utworzono: 19.08.2011
ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY
Wołczyński Ośrodek Kultury zawiadamia, że w dniu 12 maja 2010 r.
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2010 Utworzono: 12.05.2010
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY „Dobudowa zaplecza socjalnego do świetlicy wiejskiej w Skałągach”

więcej...
Aktualizacja: 10.05.2010 Utworzono: 10.05.2010
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Wołczyński Ośrodek Kultury zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dobudowa zaplecza socjalnego do
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2010 Utworzono: 19.04.2010
Zapytanie ofertowe - Dni Wołczyna 2010
Zapytanie ofertowe - Dni Wołczyna 2010 w terminie 03-04 lipca 2010 r.
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2010 Utworzono: 30.03.2010
DNI WOŁCZYNA 2009
Zapytanie ofertowe na obsługę Dni Wołczyna 2009
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2009 Utworzono: 27.03.2009
DNI WOŁCZYNA 2008
Obsługa gastronomiczna Dni Wołczyna 2008
więcej...
Aktualizacja: 29.02.2008 Utworzono: 29.02.2008
ZAPYTANIE O CENĘ
ZAPYTANIE O CENĘ NA REMONT DACHU - ŚWIETLICA WIEJSKA W KRZYWICZYNACH
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2007 Utworzono: 20.06.2007
Zawiadomienie o zawarciu umowy
Zawiadomienie o zawarciu umowy
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2007 Utworzono: 08.06.2007
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2007 Utworzono: 14.05.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYMIANĘ POKTYCIA DACHOWEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZYMONKOWIE
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2007 Utworzono: 18.04.2007
Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
Wołczyński Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert dotyczących obsługi imprezy – Dni Wołczyna 2007.
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2007 Utworzono: 08.03.2007
K O N K U R S O F E R T
ZAPYTANIE O CENĘ USŁUGI GASTRONOMICZNEJ
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2006 Utworzono: 07.03.2006

aktualne... Początek strony