ZAPYTANIE OFERTOWE (wygasły...)

Wołczyn, dnia 16.01.2012 r.

Numer sprawy: L. dz. 24/2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego                                 Wołczyński Ośrodek Kultury, ul. Opolska 2,  46-250 Wołczyn

                                                                    NIP 751-15-12-414

Telefon i faks:                                                  77 4188 692

Adres strony internetowej                        www.dom-kultury-wolczyn.eu

Godziny urzędowania administracji:      8 00 - 16 00

 

 

                W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup mobilnego oświetlenia dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury skłądającego się z następujących elementów:

 • 1. Mixer DMX do urządzeń inteligentnych - 1 szt.
 • 2. Mixer DMX do urządzeń analogowych - 1 szt.
 • 3. Lampa LED typu PAR 64 DMX - 10 szt.
 • 4. Żarówka do lampy PAR 64 - 8 szt.
 • 5. Efekt świetlny LED DMX - 2 szt.
 • 6. DIMMER 6 kanałów - 2 szt.
 • 7. Splitter - 1 szt.
 • 8. Terminator - 2 szt.
 • 9. Hak do podwieszania świateł - 20 szt.
 • 10. Kabel DMX 30 m. - 2 szt.
 • 11. Kabel DMX 15 m. - 3 szt.
 • 12. Kabel DMX 5 m. - 4 szt.
 • 13. Kabel DMX 1,5 m. - 12 szt.
 • 14. Wytwornica do dymu - 1 szt.
 • 15. Reflektor prowadzący - 1 szt.
 • 16. Skrzynia transportowa (wymiary 410x460x695) - 2 szt.
 • 17. Skrzynia transportowa (wymiary 600x506x202) - 2 szt.
 • 18. Skrzynia transportowa (wymiary 240x504x118 - 1 szt.; oraz 371x504x123 - 1 szt.)
 • 19. Rampa oświetleniowa - 1 szt.
 • 20. Przedłużacze - 300 m.
 • 21. Ruchoma głowica DMX - 2 szt.

 

Szczegółowy opis specyfikacji sprzętu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Oprócz ceny proszę również o podanie warunków (okresu) gwarancji.

 

                Jednocześnie informuję, że w/w sprzęt wynien zostać dostarczony do Zamawiającego najpóźniej 14 dni począwszy od dnia złożenia zamówienia/podpisania umowy.

Forma płatności: PRZELEW w terminie 14 dni od dnia dostarczenia sprzętu i wystawienia faktury VAT .

 

Ofertę zawierającą w/w informacje proszę złożyć do dnia 6 lutego 2012 r. do godz. 12.00

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: Wołczyński Ośrodek Kultury, 46-250 Wołczyn, ul. Opolska 2,

- za pośrednictwem faksu: 77 4188 692 lub

- za pośrednictwem poczty elektronicznej:  info@dom-kultury-wolczyn.eu

 

 

                W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

               Zakup w/w sprzętu realizowany jest na podstawie Umowy Przyznania Pomocy nr 00220-6930-UM0840005/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 5 października 2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego  a Wołczyńskim Ośrodkiem Kultury.

 

                                                                          mgr Rafał Neugebauer

DYREKTOR WOK

                                                                           


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez Rafał Neugebauer dnia 16.01.2012
Opublikowana przez Rafał Neugebauer dnia 16.01.2012. Wygasa 06.02.2012. Odsłon 1652, Wersja 2
Początek strony